סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2196

8
6
2
59
17
86
7
23
1
6
35
5
6
91
1
93
21
48
2
5
7