סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2207

3
52
9
19
8
57
3
7
9
21
6
3
89
1
5
4
32
8
41
6
14
9