סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2211

6
1
79
73
5
2
8
6
1
23
5
37
4
42
9
5
1
3
8
16
24
5
8