סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2215

4
7
9
6
54
1
92
6
51
9
83
7
21
4
98
7
21
5
68
7
9
3
1