סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2217

9
6
5
6
172
4
9
47
2
83
3
5
95
6
21
1
5
354
9
6
1
7