סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2218

817
2
2
8
1
4
51
98
13
37
64
84
91
3
1
3
6
7
148