סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2219

2
6
5
8
61
76
9
5
31
2
28
6
31
1
97
4
7
23
53
4
7
3
4