סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2220

93
5
629
9
65
7
4
8
18
57
23
1
9
3
74
5
476
8
23