סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2224

57
36
82
8
7
241
8
5
3
2
9
3
9
2
431
1
7
17
82
59