סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2225

5
6
3
6
89
726
18
84
2
7
1
4
53
29
471
89
3
6
1
6