סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2227

1
6
4
5
739
81
4
6
8
32
495
71
9
1
3
98
362
7
8
4
1