סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2229

1
5
35
7
29
2
6
7
68
1
4
76
1
2
63
7
9
5
65
8
34
3
2