סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2235

2
31
3
95
674
76
1
54
8
9
81
8
67
539
84
2
35
4