סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2236

8
42
51
6
15
4
7
9
41
6
28
3
31
5
6
4
57
3
72
95
9