סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2238

42
1
69
8
5
35
6
4
8
92
9
8
18
9
3
1
86
2
8
75
7
29