סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2240

71
8
4
43
1
2
9
5
4
27
1
2
7
8
63
9
6
2
3
4
68
1
5
79