סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2244

3
9
7
5
8
27
51
38
14
7
21
9
91
47
27
86
1
6
6
3
9