סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2245

1
2
9
4
7
2
351
7
9
3
82
8
7
32
9
1
1
597
6
4
3
8
3
7