סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2250

83
14
4
25
9
2
4
8
5
2
7
341
3
5
2
7
9
8
4
82
7
19
43