סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2255

4
6
26
1
7
8
5
34
25
18
6
8
5
85
34
29
6
5
9
8
61
3
4