סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2256

1
69
5
5
7
91
42
7
7
4
1
236
4
9
1
5
86
29
4
7
8
37
4