סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2260

98
24
6
9
37
6
42
9
6
58
49
1
4
53
8
18
5
9
37
85