סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2261

7
25
3
8
9
64
1
2
9
8
85
61
29
5
3
8
4
42
1
5
5
68
9