סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2263

7
5
31
17
6
72
94
2
1
85
7
29
1
9
63
89
2
93
35
6
9