סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2266

6
2
39
9
24
95
68
5
9
9
26
3
1
5
75
94
16
7
16
7
4