סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2267

4
2
31
8
34
5
58
62
42
65
39
79
51
4
85
7
87
9
4