סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2269

5
6
91
2
8
21
95
18
73
376
47
59
96
72
8
8
24
4
7