סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2270

3
74
6
6
25
8
52
8
19
1
95
3
69
2
85
2
35
4
1
89
9