סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2276

17
9
4
5
7
92
2
3
8
97
5
5
3
7
6
13
7
9
8
39
4
7
6
3
94