סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2279

7
3
56
5
2
5
82
9
9
7
6
17
6
89
4
1
3
6
92
4
8
6
93
1
6