סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2286

91
5
6
1
28
54
3
9
45
7
3
1
6
93
6
4
57
94
3
2
7
91