סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2287

62
53
2
89
7
8
2
1
5
715
432
8
3
6
4
5
54
7
98
19