סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2292

3
1
5
91
5
4
7
93
31
56
9
6
4
63
84
69
1
8
7
26
5
4
1