סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2294

4
536
16
54
1
61
93
7
841
6
76
91
7
19
32
382
9