סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2299

1
9
6
8
51
94
3
2
7
1
85
96
81
5
4
2
7
41
89
2
8
7
6