סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2303

9
52
47
12
7
9
6
4
17
79
34
21
7
8
5
4
32
96
32
5