סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2309

67
89
2
36
9
4
5
7
9
6
49
5
83
8
6
7
5
2
3
64
5
31
68