סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2312

1
7
14
9
8
297
4
58
97
49
84
71
6
349
7
7
68
3
3