סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2313

5
3
29
79
1
6
3
8
5
52
7
9
1
9
82
4
7
6
7
9
35
19
4
7