סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2325

943
6
61
9
3
8
1
36
7
2
491
1
2
85
9
7
4
1
75
2
348