סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2326

54
6
9
78
43
6
7
1
68
8
276
4
31
9
7
8
96
57
5
2
16