סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2331

69
45
85
3
2
86
3
14
8
5
8
4
6
92
5
27
1
1
96
69
21