סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2336

85
36
6
5
812
4
73
9
32
71
6
28
3
198
7
9
42
75