סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2340

32
67
5
6
71
71
7
3
48
1
2
63
8
5
49
57
6
6
25
81