סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2341

94
26
7
5
8
6
36
4
4
5
8
745
2
7
6
6
29
3
5
1
6
13
87