סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2343

6
2
7
9
1
2
16
4
35
7
2
27
6
15
9
5
63
6
31
7
2
5
3
9
4