סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2345

9
9
62
218
9
7
21
83
86
71
73
52
7
4
356
15
4
2