סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2350

294
85
295
4
71
9
2
7
14
3
9
2
74
3
642
48
625