סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2351

825
3
17
6
91
94
5
35
61
24
7
63
43
2
93
8
684