סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2353

8
49
73
7
85
37
6
9
8
43
18
5
7
3
41
81
4
63
19
7